O nas

Podjetje VEZA d.o.o. je bilo prvič registrirano leta 1990 pri Okrajnem sodišču v Celju pod številko registrskega vložka 1-1831-00. Leta 1995 je podjetje spremenilo lastniško strukturo, dokapitaliziralo osnovni kapital in spremenilo sedež podjetja. Leta 2001 je podjetje še povečalo osnovni kapital ter uskladilo dejavnost s standardno klasifikacijo dejavnosti.

Osnovni kapital podjetja znaša 11.267,00 EUR.

Matična številka podjetja je 5399149.

Davčna številka podjetja je SI14486172.

Glavne dejavnosti podjetja VEZA d.o.o. so: